Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι, φωτοβολταϊκά πάνελ, φυτευτά δώματα κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3. Η στατική μελέτη πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος INSTANT 2010 της CCS.