Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι, μηχανολογικός εξοπλισμός κτλ) έγινε σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα έγινε σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3. Η στατική μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος INSTANT 2010.

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Η στατική μελέτη πραγματοποιηήθηκε με το πρόγραμμα VK STRAD 2009.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ

Η στατική μελέτη πραγματοποιηήθηκε με το πρόγραμμα VK STRAD 2009 για λογαριασμό της ετερείας spirit level.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι, φωτοβολταϊκά πάνελ, φυτευτά δώματα κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3. Η στατική μελέτη πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος INSTANT 2010 της CCS.